Logo Sigurne kuće

logo

Pomozite osnivanje nove Sigurne kuće

Uplatom na žiro račun 245-20249-09
Za svaki drugi vid podrške
možete nas kontaktirati na
manager@sigurnakuca.org

O nasilju
Nasilje u porodici je sveprisutan problem... PDF Štampa El. pošta

...i prateća tamna strana porodice otkad ona postoji. Ali, sve do 70-ih godina dvadesetog veka posmatrano je kao isključivo porodični problem. Tek od nedavno su ovi problemi postali predmet interesovanja nauke, briga brojnih društvenih i državnih institucija, a naročito, nevladinih organizacija koje su porodičnom nasilju pristupile kao jednom od najdrastičnijih oblika kršenja ljudskih prava.

Opširnije...
 
Rezultati istraživanja i statistike... PDF Štampa El. pošta
...objavljene u Srbiji, kao i podaci SOS službi govore o nasilju u porodici kao široko rasprostranjenoj pojavi. Prema istraživanju Viktimološkog društva (2002.) svaka treća žena (30,6%) doživi fizički napad od nekog člana porodice, dok se svakoj četvrtoj (26,3%) preti nasiljem. U 27% slučajeva radi se o ponovljenom fizičkom nasilju nad ženom.
Opširnije...
 
Ciklus zlostavljanja u porodici PDF Štampa El. pošta
Zlostavljanje žena je sistem kontrole. To je način na koji muškarac održava moć nad ženama i porodicom. To je način na koji muškarac prisiljava ženu i porodicu da zadovolji njegove potrebe - emotivne,fizičke, seksualne. Postoji neka pravilnost koja prati slučajeve nasilja u porodici. To se naziva ciklus zlostavljanja u porodici. Postoje tri faze:
Opširnije...
 
Stoholmski sindrom PDF Štampa El. pošta

Kada žena živi pod ovim uslovima, ona razvija psihološke odbrambene mehanizme. Ona mora da nade načina da preživi u ovom svetu nasilja. Mnogim ljudima koji nisu živeli pod ovakvim uslovima je teško da shvate zašto se žene ponašaju onako kako se ponašaju. Imenovan je psihološki sindrom koji označava ponašanje ljudi koji su bili povredeni ili kojima je prećeno nasiljem od koga ne mogu da pobegnu.

Opširnije...
 
Prava žrtava nasilja u porodici PDF Štampa El. pošta
- da bude tretirana sa dostojanstvom i poštovanjem od strane osoblja u institucijama
- da joj se prizna jednak kredibilitet kao i žrtvi nekog drugog krivičnog dela ili ugrožavanja
Opširnije...
 
Posledice nasilja PDF Štampa El. pošta
Bez obzira o kakvom se nasilju radi i koliko dugo je neko njemu bio izložen, možemo pretpostaviti da postoje posledice koje je odnos nasilja ostavi na žrtvu.

Neposredno po doživljavanju nasilja, pogotovu kada se radi o fizickom nasilju, osoba je u stanju šoka, neverice neprihvatanja preživljenog iskustva.
Opširnije...
 


END CHILD ABUSE

child-pr

Saveti

Šta možeš da uradiš?

- pozovi policiju - 92
- pozovi hitnu pomoć - 94
- pozovi prijatelje
- pozovi roditelje
- idi kod lekara i pribavi potvrdu o nanetim povredama
- obrati se Centru za socijalni rad
- pozovi Sigurnu kuću u Kragujevcu - 065/ 612 04 90
- pozovi Sigurnu kuću u Smederevu - 062/ 60 80 80

Šta je nasilje?

NASILJE = MOĆ, KONTROLA

NASILJE je...

...kada te tuče
...kada te šamara
...kada te čupa za kosu
...kada ti uvrće ruku

Izađi iz nasilja.

NASILJE je...

...kada on kontroliše šta radiš
...kada ti on bira prijatelje
...kada prati tvoje kretanje
...kada uvek ide sa tobom
...kada viče i psuje
...kada lomi stvari
...kada te kritikuje
...kada ti preti
...kada te vređa
...kada te omalovažava
...kada te ponižava
...kada te prisiljava da govoriš ono što on želi da čuje
...kada on donosi važne odluke
...kada on donosi odliku umesto tebe
...kada te ucenjuje
...kada želi da bude pitan za sve što radiš
...kada traži da mu predaš platu
...kada traži da napustiš posao
...kada ti daje novac na kašičicu
...kada ti pretura po stvarima